POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW SZYBKICH RANDEK

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”).

Poniżej przedstawiamy informacje, w jaki sposób Pana/Pani dane przekazane przesłanego Agencji Eventowej Wiktoria Wąsik formularza, będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku. Jest ona spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z Art. 13 Rozporządzenia.

Polityka prywatności
Wstęp – definicje
1. Administrator (Usługodawca) – portal expressrandki.com.pl, dostępny pod adresem http://expressrandki.com.pl, którego właścicielem jest Agencja Eventowa Wiktoria Wąsik, z siedzibą w Krakowie, ul. Dauna 59/4, 30-629, NIP 6891159951.
2. Użytkownik (Uczestnik) – osoba, która pomyślnie wypełniła formularz zapisu na stronie http://expressrandki.com.pl z zamiarem uczestnictwa w spotkaniu „Express Randki”.
§1 Informacje ogólne
1. Serwis expressrandki.com.pl zastrzega sobie możliwość pobierania i przechowywania na swoim serwisie informacji pozwalających na identyfikację osobistą, jak i informacji nie zawierających takich danych.
2. Dane pozwalające na identyfikację, podawane przy wypełnieniu formularza na stronie to expressrandki.com.pl: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, oraz dane nie pozwalające na identyfikacje: preferencje wiekowe (preferencje w stosunku do oczekiwanych kategorii wiekowych spotkań ,,Express Randki”).
Dane pozwalające na identyfikację, podczas zapisu na newsletter http://expressrandki.com.pl to: imię oraz adres e-mail.
3. Wprowadzając w/w dane do serwisu potwierdzasz ich prawdziwość, wszelkie nieprawdziwe dane ( wiek, płeć itp ) będą po wezwaniu do skorygowania usuwane, zaś formularze zapisu użytkowników, wprowadzających nieprawdziwe dane będą usuwane.
4. Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem sytuacji, w której użytkownik wyraził chęć udziału w spotkaniu „Express Randki”. Wówczas podanie danych Usługodawcy takich jak imię, telefon lub/i adres e-mail jest obowiązkowe, gdyż wymaga tego przedmiot realizacji usługi.
5. Serwis expressrandki.com.pl zastrzega prawo do umieszczania plików typu Cookies na twoim komputerze przez witrynę, by zgromadzić informację, pozwalające na płynne korzystanie z naszego serwisu, a także analizowania Twoich działań na portalu.
§2 Cel przetwarzania danych
1. Serwis expressrandki.com.pl zastrzega sobie możliwość używania podanych przez użytkowników danych, by informować o przyszłych wydarzeniach albo ofertach związanych z uczestnictwem w naszym serwisie. Powyższa opcja jest ustawiona jako domyślna i może być każdorazowo zmieniona.
2. Użytkownik dokonując rejestracji wyraża również zgodę na otrzymywanie informacji reklamowych i handlowych od podmiotów współpracujących z portalem expressrandki.com.pl, które w imieniu i za pośrednictwem serwisu expressrandki.com.pl będą realizowały związane z serwisem usługi.
§3 Obowiązki i prawa Administratora (Usługodawcy)
1. Serwis expressrandki.com.pl zobowiązuje się do się do ochrony danych osobowych użytkowników, którzy wypełnili pełen formularz zapisu na stronie http://expressrandki.com.pl, zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz zgodnie z „Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 roku.
2. Usługodawca ma prawo kontaktować się z Użytkownikiem zarówno w formie elektronicznej (email), jak również w formie telefonicznej, w celu informowania o przyszłych wydarzeniach, albo ofertach związanych z uczestnictwem w naszym serwisie.
3. Usługodawca ma obowiązek poprawić, lub usunąć przetwarzane dane Użytkownika w przypadku zgłoszenia takiego żądania ze strony Użytkownika.
4. Usługodawca ma prawo udostępnić dane Użytkownika, takie jak imię oraz numer telefonu lub/i email innym osobom fizycznym, w trakcie realizacji usługi spotkania „Express Randki”. Jest to możliwe w przypadku, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę w trakcie spotkania poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu, który otrzyma podczas spotkania.
§3 Obowiązki i prawa Użytkownika (Uczestnika)
1. Użytkownik ma obowiązek podać dane takie jak imię, numer telefonu/lub i adres e-mail, tylko w przypadku, kiedy wyraził chęć uczestnictwa w spotkaniu „Express Randki”. Podanie tych danych jest wówczas obowiązkowe, ponieważ wymaga tego przedmiot realizacji usługi.
2.Użytkownik ma prawo do pełnego dostępu do treści przetwarzanych na jego temat danych, do ich poprawiania oraz usunięcia w każdej chwili z bazy Usługodawcy. Usunięcie formularza z danymi użytkownika z bazy Usługodawcy, oraz chęć wypisania się z otrzymywania informacji w formie telefonicznej, następuje poprzez dowolnie wybraną formę kontaktu z Usługodawcą.
3. Użytkownik ma prawo zastrzec swoje dane udostępniane innym osobom fizycznym, zgodnie z §3 punkt 4 niniejszej Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenie na formularzu w trakcie spotkania „Express Randki” prośby o udostępnianie innym osobom fizycznym TYLKO swojego adresu mail, lub TYLKO numeru telefonu.
§4 Postanowienia końcowe
1.Wszelkie spory odnośnie kwestii niezawartych w tym regulaminie, będą rozstrzygane przed Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Użytkownika.